694 641 708
Edyta Jakimiak Nieruchomości

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.) (dalej jako RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako Administrator) jest

Nieruchomości Edyta Jakimiak z siedzibą w Gdyni (81-577), ul. Rdestowa 146b/11, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nieruchomości Edyta Jakimiak NIP: 843-127-28-65, REGON:521135716.

  1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres: Nieruchomości Edyta Jakimiak ul. Rdestowa 146b/11, 81-577 Gdynia lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@edyta-nieruchomosci.pl .
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a)     art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

b)     art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

  1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a)    w realizacji pośrednictwa usług w obrocie nieruchomościami w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, a w szczególności: prezentacji nieruchomości, realizacji prawnie uzasadnionego interesu, realizacji przedmiotu umowy, kontakt z klientem właściciela/pracownika biura, umowy pośrednictwa w sprzedaży, kupnie, najmie, wynajmie, zamianie nieruchomości, dzierżawy na rynku wtórnym lub pierwotnym, regulacji stanu prawnego nieruchomości, współpracy w zakresie realizacji umowy z pośrednikami finansowymi, z pośrednikami w obrocie nieruchomościami, kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami, prawnikami, geodetami, organami administracji.

b)    w celu obsługi zgłoszeń ( formularz kontaktowy, telefon, e-mail)

c)     prowadzenia działań marketingowych prowadzonych przez Nieruchomości Edyta Jakimiak.

 

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora w szczególności usługi telekomunikacyjne, bankowe, informatyczne i księgowe, notarialne oraz inne podmioty, które muszą zostać dopuszczone do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu należytego wykonania umowy o świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami .
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  3. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 10 lat.
  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)    żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

b)    żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c)     żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;

d)    żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

f)      przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;

g)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

a)    jest niezbędne i jest warunkiem do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i jej należytego wykonania.

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

 

 

ZASADY POLIYKI COOKIES

1. Strona internetowa korzysta z plików cookies  (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator: www.edyta-nieruchomosci.pl

2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
- zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu

3. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
•    cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
•    „stałe” (persistent cookies).
 Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zestawień dotyczących cookies.